Profile
|
Partners
|
Team
|
Awards

Partners:
Balkrishna Doshi
Rajeev Kathpalia
Radhika Doshi Kathpalia
Sönke Hoof
Khushnu Panthaki Hoof

Architects / Urban Designers:
Vijay Patel
Piyas Choudhuri
Monisha Gupta
Rasha Koshy
Ritesh Rathod
Janardhan K S
Indrajeet Ghule
Micky Solanki
Ashish Dalal
Mohammed Unwala
Jacob Abraham
Anjali Aggrawal
Vanya Aggarwal
Vikas Prajapati
Antorip Choudhury
Krunal Suthar
Harpreet Marwah
Raghuveer Kathpalia
Keshav Akkitham
Uddit Sachdeva
Shyam Shah
 

Cad Admin / Computer:
Ranish Trivedi

Engineers:
Anish Pillai
Suketu Shah
Mohindra Singal
 

Administration:
Sanjay Baherawala
Joseph Varughese
Devang Baherawala
Sadeka Faruki

Carpenters:
Kirit Panchasara

Office Staff:
Raman Kalal
Ramu Kalal
Vinod Kumar